Digitale toegankelijkheid

Bij ProRail vinden we het belangrijk dat iedereen onze website goed kan gebruiken en makkelijk kan solliciteren. Dus ook als je bijvoorbeeld slechtziend, slechthorend, dyslectisch, kleurenblind, laaggeletterd of motorisch beperkt bent. Daarom zorgen we ervoor dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor iedereen.

De eisen voor digitale toegankelijkheid

Hoe doe je dat, een website of app digitaal toegankelijk maken? Daarvoor bestaat een soort checklist: de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1). De Nederlandse overheid heeft in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid bepaald dat websites en applicaties van (semi-)overheidsinstanties hieraan moeten voldoen. In de WCAG 2.1 staan eisen die ervoor zorgen dat jij een website goed kunt:

  • Vinden.
  • Gebruiken.
  • Bekijken of ervaren.
  • Begrijpen.

Hoe werkt ProRail aan digitale toegankelijkheid?

Voor onze ‘Werken bij ProRail’-website hebben we de hulp ingeroepen van diverse experts. Met als doel een optimale en toegankelijke website voor iedereen te ontwikkelen, die voldoet aan de eisen van de WCAG 2.1. Dit is niet alleen fijn voor mensen met een beperking. Ook als je geen beperking hebt, wil je dat een website duidelijk is en goed werkt. Daarom letten wij erop dat onze website:

  • Werkt via verschillende browsers, apparaten en hulpmiddelen.
  • Begrijpelijk is. We gebruiken duidelijke taal en zorgen dat de informatie goed vindbaar is.
  • Onder alle omstandigheden goed waarneembaar is. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van voldoende contrast en door afbeeldingen en video’s te voorzien van tekst.
  • Eenvoudig te bedienen is door middel van een duidelijke navigatie.

Aan al deze punten besteden wij de grootst mogelijke zorg en aandacht. Maar een website is nooit af en kan altijd beter. Daarom blijven wij werken aan digitale toegankelijkheid.

Wij laten de toegankelijkheid onderzoeken

Om zeker te weten dat onze website voldoet aan de eisen, laten wij een toegankelijkheidsonderzoek uitvoeren. Dit gebeurt begin 2022 door onafhankelijke deskundigen. Daarnaast vinden we jouw mening en die van andere gebruikers net zo belangrijk. We voeren daarom regelmatig gebruikersonderzoeken uit.

Heb je een probleem ontdekt? Laat het ons weten!

Werkt een onderdeel van deze website niet helemaal goed? Of heb je een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op. Zo maken we samen met jou ook de digitale wereld steeds beter en inclusiever.