Jouw privacy heeft onze aandacht

Bij ProRail vinden we jouw privacy belangrijk. Daarom gaan wij altijd veilig en zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. Dit doen we volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacystatement lees je hier meer over.

Welke gegevens kunnen wij van je verzamelen en verwerken?

Voor werving- en selectiedoelen, zoals het behandelen van een sollicitatie, hebben we persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de situatie kunnen we de volgende gegevens verwerken:

  • Contactgegevens zoals naam, e-mailadres, huisadres en telefoonnummer.
  • Gegevens die in je sollicitatiebrief en cv staan zoals je geboortedatum en informatie over je opleiding en werkervaring.
  • Andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van jouw sollicitatie, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
  • De uitslag van eventuele tests en assessments die nodig zijn voor je sollicitatie.
  • Digitale gegevens zoals je IP-adres, het type browser, de browsertaal en de datum en tijd van jouw online bezoek. Ook plaatsen we cookies op jouw computer, telefoon of tablet. Hiermee kunnen we de voorkeuren en gewoontes van onze bezoekers leren kennen. Die informatie helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren. Meer informatie hierover lees je in ons cookiebeleid.
  • Inhoud van (digitale) brieven, mails, cijferlijsten en formulieren die je invult op onze website.

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor werving- en selectiedoelen?. Bijvoorbeeld om jouw sollicitatieproces goed te laten verlopen. Ook voor het verbeteren van dit proces gebruiken we persoonsgegevens. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jouw sollicitatie bij ProRail plezierig verloopt. Daarom ontvang je binnen 2 weken na afloop van jouw sollicitatieproces een online vragenlijst. Door deze in te vullen help je ons het sollicitatieproces te verbeteren. Gebruiken we jouw persoonlijke informatie voor andere doelen? Dan melden we dat. Je kunt dan altijd vooraf aangeven of je hier bezwaar tegen hebt.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

We bewaren jouw persoonlijke gegevens maximaal 4 weken na het afronden van het sollicitatieproces. Daarna maken wij de gegevens anoniem. Dit betekent dat wij dan ook geen contact meer met je kunnen opnemen als we andere leuke vacatures voor je hebben.

Mogen we jouw gegevens met anderen delen?

Jouw persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor het behandelen van jouw sollicitatie of het beantwoorden van jouw vraag. Zonder jouw toestemming geven wij jouw gegevens nooit door aan andere organisaties of personen. Behalve als dit écht nodig is voor jouw sollicitatie. Of als het wettelijk verplicht is. Wij kunnen jouw gegevens doorsturen aan anderen als:

  • Je voor een sollicitatie een test of assessment moet maken. Wij geven jouw gegevens dan door aan het bedrijf dat in onze opdracht de test of het assessment afneemt. Zij krijgen van ons alleen toegang tot de gegevens die nodig zijn om dit te kunnen doen. Ze mogen jouw gegevens niet voor een ander doel gebruiken.
  • Wij volgens de wet verplicht zijn om jouw gegevens te delen.

Jouw rechten

Je mag altijd een verzoek doen om jouw eigen gegevens in te zien, aan te passen of te (laten) verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens of vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken. Dit doe je door een verzoek in te dienen bij onze privacy functionaris via privacyfg@prorail.nl.

Het privacystatement accepteren

Solliciteer je bij ons, dan ga je akkoord met de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan. Dit doe je door in het sollicitatieformulier aan te vinken dat je het privacystatement accepteert. Ga je niet akkoord, dan kun je helaas niet solliciteren.

Wil je meer weten? Lees dan ons algemene privacystatement.