Categorie: Traineeships

type: Het werk van...

Rixt van der Leij

Ontdek nu het technisch traineeship!

Het einde van haar studie Industrieel Design was voor Rixt van der Leij het begin van een zoektocht naar wat zij wilde. Met de prangende vragen "Wat wil ik echt?" en "Welk bedrijf past bij mij?" in gedachten, koos ze voor het technisch traineeship bij ProRail. De inhoud induiken vindt Rixt het leukst en daarom koos zij voor een traineeship in de richting van techniek. ‘Een traineeship voelt als tussenfase: ontdekken wat je wilt, wat je kwaliteiten zijn, om vervolgens na twee jaar beter te weten waar je energie van krijgt’.

De Kijfhoek

Rixt is technisch trainee binnen het programmateam Kijfhoek, dat zich richt op wagenlading vervoer. ProRail beheert een locatie waarbij wagons op basis van zwaartekracht via een heuvel efficiënt worden gerangschikt, waardoor goederen in één keer naar de juiste bestemming kunnen worden vervoerd.

Binnen dit programma houdt Rixt zich bezig met twee specifieke opdrachten. "In de eerste opdracht keek ik voornamelijk naar de toekomst van wagenlading vervoer. Wat zijn de knelpunten en welke maatregelen kan ProRail nemen om deze knelpunten op te lossen. Daarnaast heb ik mij beziggehouden met een opdracht over storingsprocedures." Rixt is naast de Inktpot soms ook op het spoor te vinden. "Dit maakt mijn opdracht alleen maar boeiender. Je krijgt een beter gevoel bij de opdracht, begrijpt alles sneller en de sfeer op locatie verschilt sterk van die in de Inktpot, dit is leuk om te zien."

Rixt staat bij het spoor

Een betekenisvolle bijdrage aan Nederland

Het behoud van wagenlading vervoer is van essentieel belang voor ProRail en Nederland als geheel. Het stelt niet alleen kleine bedrijven in staat om het spoor te gebruiken, maar stimuleert ook grotere bedrijven om te verduurzamen door goederenvervoer per spoor te kiezen boven wegtransport. Daarnaast biedt wagenlading vervoer voordelen op het gebied van veiligheid en het transport van grote hoeveelheden goederen tegelijkertijd.

Persoonlijke ontwikkeling

"Wat ik het meest waardeer aan dit traineeship is de ruimte voor persoonlijke groei, eigen initiatief en het uitwerken van ideeën. Je krijgt de kans om het echte werkleven te ervaren, met de benodigde ondersteuning waar nodig. Het is leuk om jezelf zo te zien groeien. 8 maanden geleden wist ik nog niets over wagenlading vervoer en nu zie ik het belang en de waarde van deze vorm van transport. De persoonlijke groei die ik tijdens mijn studie miste, vond ik hier."

Rixt loopt op het spoor

Toekomst

Rixt heeft een duidelijke visie op de toekomst. "ProRail kan nog efficiënter omgaan met de beschikbare materialen, aangezien we op aarde meer verbruiken dan er beschikbaar is. Ik hecht veel waarde aan duurzaamheid. Mijn volgende opdracht sluit daarom goed aan bij mijn interesses. Deze gaat over materiaalpaspoorten. Een programma dat zich richt op beter inzicht krijgen in het materiaal gebruik op en rond het spoor, zodat dit beter kan worden hergebruikt. Rixt haar tweede opdracht begint niet zomaar ergens, maar in Parijs. Tijdens het European Rail Joint Undertaking congres spreekt zij met verschillende landen over ecolabelling en hergebruik. Ze kijkt erg uit naar haar start in Parijs en haar rol als projectleider binnen het team Innovatie, Duurzaamheid en Asset management.

Jouw carrière begint bij ProRail. Bekijk hier de traineeship vacatures.