Categorie: Leefomgeving juridische zaken en vastgoed

type: ProRailers

Ard Bolhuis

Bestemmingsplannen, structuurvisies en tracébesluiten. Het zijn allemaal belangrijke zaken waar een vakspecialist Planologie en Ecologie mee te maken heeft. Zo’n vakspecialist is bezig met de inrichting van de ruimte, zoals het gebied naast het spoor. Want wat staat er in het bestemmingsplan van zo’n gebied? Wat mag er wel, en wat mag er niet? Dat zijn zaken waar Ard zich mee bezighoudt. Hij is al 10 jaar vakspecialist Milieu en Planologie, een functie die altijd in beweging is.

Planologie… Wat is dat?

Een vakspecialist Planologie en Ecologie houdt zich bezig met projecten in de omgeving rond het spoor. ‘In Nederland is het gebruik van de ruimte vastgelegd in onder meer bestemmingsplannen. Hierin staan de regels over het gebruik van gronden en gebouwen. Het kan zijn dat een stuk grond alleen bedoeld is als natuurgebied, en dus niet om op te bouwen. ‘Als vakspecialist Milieu en Planologie ben je bezig om die regels aan te passen om projecten te kunnen realiseren. We adviseren de projectteams over wat er wel en niet kan op basis van alle relevante wetgeving.’

Programmamanager implementatie Omgevingswet

Ard werkt nog steeds als vakspecialist, maar houdt hij zich het grootste deel van zijn werk bezig met een groot programma, als programmamanager van de implementatie Omgevingswet. De komst van de Omgevingswet zal 26 wetten vervangen. ‘Deze 26 wetten gaan allemaal over de fysieke leefomgeving, zoals infrastructuur, ruimte, wonen, milieu, natuur en water. Als programmamanager is Ard het eerste aanspreekpunt binnen en buiten ProRail als het gaat om de implementatie van deze wet. ‘Samen met het programmateam zorg ik ervoor dat ProRail klaar is voor de komst van de Omgevingswet. Met de komst van deze wet verandert er tegelijk veel en weinig voor ProRail. Veel omdat overal de accenten in de wet vaak net anders zijn en weinig omdat veel procedures en instrumenten sterk lijken op de huidige instrumenten. De bedoeling van de wet is daarnaast dat we nog meer rekening houden met onze omgeving. Dat kost wat meer energie aan de voorkant, maar zo komen we uiteindelijk tot een beter plan.’

Elke dag is anders

Het leukste aan Ard zijn werk vindt hij de afwisseling. ‘Naast planologie ben ik ook bezig met stikstof. Hierover adviseer ik collega’s die bezig zijn met projecten. Stikstof is een onderwerp dat hoog op de agenda staat, en waar veel om te doen is. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en daar kan ik ook mijn collega’s in betrekken.’ De maatschappelijke relevantie van ProRail is dan ook één van de redenen dat hij 10 jaar geleden voor ProRail koos. ‘De trein is een van de meest duurzame manieren van vervoer. En dat willen we de komende jaren nog duurzamer maken. Hoe gaaf is het als je daaraan bijdraagt?’

Wil jij ook elke dag vooruit? Kies voor een carrière bij ProRail. Kijk op deze website voor een vacature bij jou in de buurt.