Categorie: Leefomgeving juridische zaken en vastgoed

type: ProRailers

Evelien van den Brink

Flora en fauna, stikstof, ruimtelijke ordening en milieu. Het zijn thema’s waar Evelien zich elke dag mee bezighoudt. Ze werkt als afdelingsmanager Ruimte, Milieu en Ecologie. ‘Onze afdeling is belangrijk voor ProRail én voor Nederland. We zorgen namelijk voor veel zaken die nodig zijn voor de uitvoering van werkzaamheden aan het spoor. Zoals ruimtelijke planvorming, milieu- en natuurvergunningen en ecologische onderzoeken. Dat is best veel verantwoordelijkheid, maar dat maakt het ook een onwijs leuke uitdaging.

Ambassadeur

De ideale ambassadeur. Zo kun je Evelien noemen. ‘Ik werk al 13 jaar bij ProRail. En nog steeds met ontzettend veel plezier! Het is voorbijgevlogen.’ In maart 2010 maakte ze de overstap van de advocatuur naar ProRail. Ze begon als bedrijfsjurist. Ze hield zich toen bezig met het bouw- en aanbestedingsrecht. Na 5 jaar groeide ze door in de functie van teamleider Juridische Zaken. ‘En in november 2019 begon ik als afdelingsmanager Ruimte, Milieu en Ecologie. Dat is een algemenere managementfunctie, maar mijn juridische kennis komt nog regelmatig van pas. De afdeling Ruimte, Milieu en Ecologie is een hele gezellige afdeling met allemaal professionals, én ook nog eens uitdagende en maatschappelijke relevante thema’s.’ De afdeling bestaat uit 2 subteams; team ruimte & ecologie en team milieu. Deze subteams hebben een eigen teamleider. Zij zorgen onder andere voor de werkverdeling en de dagelijkse operatie. Ook houden zij zich samen met Evelien bezig met de ontwikkeling van het team.’ ‘Ik vind het belangrijk dat de mensen plezier hebben in hun werk, zich kunnen ontwikkelen en dat er goede samenwerking is binnen het team. De mens staat voorop.’

Evelien focust zich daarnaast op diverse strategische thema’s zoals stikstof, de implementatie van de Omgevingswet en het verder professionaliseren van het milieumanagement. ‘Daarvoor heb ik regelmatig gesprekken met de directie en management van andere bedrijfsonderdelen, maar ook met externe partijen zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Natuurlijk heb ik ook elke week gesprekken met de teams binnen mijn afdeling, waarbij we bespreken wat er speelt en waar ze tegenaan lopen. Mijn werk is heel afwisselend, en dat maakt het ook zo leuk.’

Verdubbeld

Evelien begon ruim 3 jaar geleden als afdelingsmanager. De afdeling bestond toen uit ongeveer 20 mensen. In de afgelopen 3 jaar is dit aantal bijna verdubbeld naar 40 mensen. ‘Dat komt enerzijds door de groei van het aantal projecten, en anderzijds doordat het aantal thema’s waar de afdeling zich mee bezighoudt enorm gegroeid is. Ik ben bijvoorbeeld voorzitter van de taskforce stikstof binnen ProRail. Stikstof is een thema dat de afgelopen jaren enorm gegroeid is. Voor veel projecten die wij uitvoeren op en rond het spoor moeten wij nu stikstofberekeningen maken en kijken we naar mogelijkheden om het spoor te verduurzamen.’ Ook thema’s als de Omgevingswet, klimaatadaptatie en de verdere professionalisering van de thema’s natuur en milieu zorgden voor een groei van de afdeling. De afgelopen maanden zorgden bijvoorbeeld gravende dassen voor flink wat problemen. In Brabant en Friesland is het treinverkeer stilgelegd vanwege dreigende spoorverzakkingen door dassengraverij. ‘De ecologen in mijn afdeling hebben ervoor gezorgd dat met een goed ecologisch plan de herstelwerkzaamheden aan het spoor op hele korte termijn uitgevoerd konden worden. Hiervoor waren ontheffingen nodig van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. De ecologen van ProRail en ook die van RVO hebben dag en nacht gewerkt om dit mogelijk te maken.’

Minder strenge regels

‘Dit soort veiligheidsrisico’s en vervolgens spoedwerkzaamheden willen we natuurlijk het liefst voorkomen. Maar doordat er nu strenge regelgeving is, kunnen we vaak niet op tijd ingrijpen. We willen graag preventieve maatregelen treffen maar dat is nu nog lastig. Samen met de betrokken ministeries (Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), RVO en Stichting Das en Boom willen we daarom zo snel mogelijk een generieke regeling afspreken.’ Ook voor stikstof zijn de regels streng. Als gevolg daarvan kunnen spoorprojecten die bijdragen aan de verduurzaming van ons land in de knel komen. ‘Het is noodzakelijk dat er beleid komt om duurzame spoorprojecten op korte termijn tot uitvoering te laten komen. Denk hierbij aan ruimere stikstofnormen tijdens de bouwfase. De trein is namelijk de meest duurzame vorm van gemotoriseerd transport en zou echt een uitzonderingspositie moeten krijgen op deze strenge regelgeving.’

Wil je ook elke dag vooruit? Kies voor een carrière bij ProRail. Kijk op de website voor een vacature bij jou in de buurt.