Categorie: Leefomgeving juridische zaken en vastgoed

type: Het werk van...

Iris Manders

'Samen overeenkomsten juridisch dichttikken, daar word ik blij van!'

Als bedrijfsjurist publiekrecht met uitstapjes naar private zaken is Iris Manders al 12 jaar bij de meest uiteenlopende ProRail-projecten betrokken. Hierdoor werkt ze met collega’s uit alle hoeken van het bedrijf. We liepen een week met haar mee.

Maandag

‘Bij ProRail werken we hybride, en ik werk op maandag altijd thuis. Met een paar collega’s van de afdeling Publiekrecht - in totaal zijn we met 11 - trappen we de werkweek af met een korte videocall: hoe was het weekend, wat staat er op de agenda’s en kunnen we elkaar helpen? Meestal hebben we genoeg te bespreken: vergunningen voor spoorwerkzaamheden, tracébesluiten of schadeprocedures. Ik heb niet echt een specialisme en hoewel ik bij het ‘publiekrechtclubje’ hoor, ben ik ook betrokken bij veel private zaken. Die afwisseling is zó leuk!

Vergaderingen plan ik zo veel mogelijk in de ochtend, zodat ik na de lunch tijd heb om al het besprokene ook uit te voeren: overeenkomsten opstellen, documenten reviewen, en ook de mailbox zit inmiddels aardig vol.'

Dinsdag

'Ik vind thuiswerken heerlijk, maar fysiek contact heeft ook zeker meerwaarde. Afstemmen gaat beter als je op kantoor bent, zeker bij complexe besluiten met allerlei verschillende belangen die ik in kaart moet brengen en afwegen. Op dinsdag - een typische ‘kantoordag’ - werken we vaak met het juristenteam op het hoofdkantoor. We nemen procesbeschrijvingen door en er worden knopen doorgehakt over beleidsvoorstellen.

Tussendoor loop ik bij een collega binnen op de afdeling Milieu en Planologie, met wie ik in een werkgroep zit nu de nieuwe Omgevingswet bijna gaat gelden. Met zijn tweeën naar tekeningen en kaartmateriaal kijken met een pen in de hand werkt toch beter! Samen maken we complexe projecten met een publiek belang mogelijk, zoals de aanleg van een landelijke spoorweg. In de werkgroep bespreken we onder meer hoe aanpassingen invloed hebben op milieu, geluid en omgeving. We zitten nog in de voorbereidende fase, en mijn doel is alle afspraken tussen de gemeente, de aannemer en ProRail goed op papier krijgen.'

Woensdag

'Op woensdag ben ik vrij, en als ik tóch even mijn inbox open zie ik een mail met foto’s van het teambuilding-uitje van vorige week. Het onderwerp is altijd een verrassing, deze keer oefenden we communicatieve vaardigheden door middel van rollenspellen. Door realistische gesprekssituaties na te spelen kon je je eigen manier van communiceren onder de loep nemen. Ikzelf zit bijvoorbeeld middenin een vergunningsaanvraag, maar ben het oneens met een van de voorwaarden. Hoe ga ik daarmee om? Heel nuttig om bij stil te staan en feedback te krijgen. Daarna was er natuurlijk een gezellige borrel. Het was een leuke dag!'

Donderdag

'Op donderdag werk ik met mijn projectteam Delft Campus op het regiokantoor in Delft. Het is leuk om met een team te werken aan een groot project, soms ben je er jaren zoet mee. In dit geval ook, we zijn een energieneutraal station aan het bouwen. Alle fases doorloop je samen, dat schept echt een band. Vandaag is er een themasessie omgevingsmanagement en ik vertel iets over de vergunningsprocedures. Verder staan er afspraken met de aannemer en omgevingsmanager van ProRail op de agenda, om af te stemmen welke informatie nodig is voor complexe vergunningaanvragen. Aan mij de taak om alle aanvragen en partijen op een lijn te krijgen: een mooie uitdaging!'

Vrijdag

'Vrijdag werk ik weer vanuit mijn thuiskantoor. De ochtend staat vaak in het teken van de Wet open overheid: dit betekent dat iedereen aanvragen kan doen om documenten van overheidsorganisaties in te zien, zoals een gespreksverslag of rapport. ProRail zit nu in een traject om een zelfstandig bestuursorgaan te worden - een overheidsinstelling dus - en dan gaat dit spelen. Ik adviseer de gemeente over het wel of niet honoreren van deze verzoeken en richt een werkproces in om de aanvragen zo efficiënt mogelijk af te handelen.

Verder is het rustig in de mailbox en ook mijn telefoon blijft stil. Nu kan ik rustig doen waar ik nog niet aan toe was gekomen, zodat ik met een lege to-do het weekend in ga!'

Elke dag vooruit?
Kies voor een carrière bij ProRail.