Categorie: Verkeersleiding

type: Het werk van...

Jacqueline Ridder

Treinverkeersleiders zorgen ervoor dat heel Nederland in beweging blijft. Met 7.000 kilometer spoor en zo’n 1 miljoen reizigers per dag is dat een enorme opgave. Dat doen ze door 24/7 het spoor te monitoren en in actie komen bij (dreigende) storingen en incidenten. Voordat ze zelfstandig als treinverkeersleider aan de slag mogen, volgen ze een opleiding variërend van 4 tot 9 maanden. Jacqueline is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de opleiding tot treinverkeersleider, regionaal verkeersleider en landelijke verkeersleiders. 

Achtergrond

Jacqueline heeft een achtergrond in bestuurs- en bedrijfskunde en uitgebreide kennis opgedaan over organisatiepsychologie. Zij werkte ook jarenlang als assessment psycholoog. “’Hier heb ik geleerd resultaat- en doelgericht te denken. Ik stel mezelf regelmatig de vragen: "Wat wil ik precies bereiken? Hoe ga ik dit aanpakken en hoe breng ik dit het beste in de praktijk?" In haar huidige werk bij ProRail komt deze kennis goed van pas. Resultaatgericht bezig zijn, met een doel voor ogen, is echt de aanpak die bij Jacqueline past. “Deze manier van werken maakt de opleidingen alleen maar beter.”

Jacqueline zit achter haar bureau te bellen

Nauwe samenwerking

Ruim 11 jaar werkt Jacqueline bij ProRail. Zij zorgt ervoor dat het opleidingsaanbod actueel blijft en de regelgeving wordt nageleefd. “Dit is erg belangrijk, gezien de aard van de functies en opleidingen.’’ Daarnaast houdt zij zich bezig met de onderwijskundige onderdelen en zorgt ze voor een goede structuur in de opleidingen.  

Een belangrijk aspect in Jacqueline haar werk is de nauwe samenwerking met haar team. "Mijn collega's binnen ProRail brengen de vakinhoudelijke kennis in en vertalen de leerdoelen naar onderwijskundige leermiddelen. En uiteindelijk vertalen de ICT’ers deze naar digitale middelen. Zonder dit team ben ik nergens.” Wat deze functie extra uitdagend maakt, is de diversiteit aan opleidingen en het grote aantal mensen dat ProRail jaarlijks opleidt. Momenteel zijn dat ongeveer 200 verkeersleiders in totaal. “Met het aanbieden van de opleidingen zorgen wij voor minder personeelstekort binnen ProRail. Dat ik hieraan kan bijdragen maakt mij trots”. 

Jacqueline is aan het overleggen met een collega

Uitdaging voor de toekomst

“Ik zie mijn werk als een enorme uitdaging. En daar ben ik zeker niet vies van, het houdt me scherp.  Het allerleukste aan mijn werk vind ik de vraag hoe wij onze opleidingen nóg beter kunnen maken met de huidige technologie”.  

Voor 2024 ligt er een opgave om de opleidingscapaciteit voor regionaal verkeersleiders en landelijk verkeersleiders te verdubbelen. Dit denken we te kunnen realiseren door  
digitalisering en innovatie van de opleiding. “We willen een meer gepersonaliseerde aanpak, die beter aansluit bij onze doelgroep en meer flexibel is. Op termijn willen wij de opleiding ook parttime aanbieden en de mogelijkheid bieden om deze sneller of langzamer te volgen”. Ook is de doelstelling het mogelijk worden om de opleiding deels vanuit huis of op de eigen post aan te bieden en dat moet met digitalisering waargemaakt worden. Dit project is een spannende stap naar de toekomst van onze opleidingen.”   

Wil je net als Jacqueline ook elke dag vooruit? Kies voor een carrière bij ProRail. Bekijk hier de vacatures bij jou in de buurt.