Categorie: Leefomgeving juridische zaken en vastgoed

type: ProRailers

Koos Remmen

ProRail heeft te maken met veel wet- en regelgeving. Daarvoor is een groot team aan juridische specialisten nodig. Eén van die vakspecialisten is Koos. Hij is jurist in het team Publiekrecht. ‘Het publiekrecht is het recht dat de verhoudingen regelt tussen de overheid enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds. Daarbij kun je denken aan omgevingsrecht, dus onderwerpen als milieu, natuur en bouw, maar ook het bestuursrecht. Mijn werk bestaat grotendeels uit het geven van juridisch advies aan ProRail collega's.’

Koos’ weg naar het publiekrecht

Koos studeerde in 2015 af van de studie Rechten aan de Hanzehogeschool in Groningen, waarna hij een master Staats- en Bestuursrecht heeft gedaan aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde in 2017 af. Daarna werkte hij een aantal jaar voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland. ‘Dit was een geweldige leerschool en kon ik mij verder verdiepen in het publiekrecht . Toen de vacature bij ProRail voorbijkwam, en hij specifiek voor het vakgebied publiekrecht was, leek het me een heel passende uitdaging. Dat is inmiddels 3 jaar geleden. Ik heb het nog steeds ontzettend naar mijn zin.’

Een warm (online) bad

In maart 2020 begon Koos als bedrijfsjurist publiekrecht. Hij was net een week gestart toen de lockdown begon. ‘Dat was onverwachts, en vooral heel vreemd. Ineens moest alles online gebeuren. Dat is een hele rare manier van kennismaken met nieuwe collega’s, maar ook je draai vinden in een bedrijf waar je net werkt. Toch kwam ik, ook online, in een warm bad terecht. Ik werd overal bij betrokken en er werd elke dag gebeld met de vraag hoe het met mij ging. Daardoor voelde ik me, ondanks de afstand en de beperkingen van het inwerkproces, toch onderdeel van het team.’

Adviseren

Het werk van een bedrijfsjurist is heel gevarieerd. Elke dag brengt weer nieuwe en interessante vraagstukken met zich mee. ‘Op het moment werk ik veel in projecten, ik geef dan juridisch advies over publiekrechtelijke zaken als vergunningen en bestuursrechtelijke procedures. Het kan bijvoorbeeld zijn dat in een project omgevings-vergunningen nodig zijn, of een bestemmingsplan moet worden gewijzigd voor hetgeen het project wil realiseren. Hierbij ondersteun ik het project. Soms brengt een project geen spannende vragen met zich mee, maar dat kan ook anders zijn.’ Gelukkig heb ik dan hele fijne collega's die ik alles kan vragen en mij kunnen helpen. Naast de fijne collega's spreekt Koos ook veel mensen buiten ProRail. 'Ministeries, omgevingsdiensten en gemeenten, bijvoorbeeld. Verder houd ik mij bezig met veranderende wetgeving, denk aan de Omgevingswet die eraan komt, de Wet open overheid en de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Ik onderzoek dan wat de impact van deze nieuwe/veranderende wetgeving op ProRail kan zijn en geef dan wederom advies. Samen gaan we elke dag vooruit.’

Wil je ook elke dag vooruit? Kies voor een carrière bij ProRail. Kijk op de website voor een vacature bij jou in de buurt.