Categorie: Management

type: ProRailers

Way Fong Lee

"De belangen bij ProRail zijn enorm. Politiek en zeker ook financieel. Het draait allemaal om euro’s. In ons geval gaat het om 2,3 miljard euro per jaar. We ondersteunen het hele bedrijf zo goed mogelijk. Zo sluiten we aan op wat er speelt bij ProRail. Finance is goed beschouwd het geweten van onze organisatie."

Way Fong Lee is landelijk manager Finance ProRail. Ze werkt er sinds 2016. Eerst als senior business controller. Daarna als manager control projecten. Sinds juni 2020 heeft ze de rol van landelijk manager Finance. "We willen bij Finance anders gaan werken. Meer datagestuurd. Ook richten we onze organisatie slimmer in. Echt een hele interessante opgave! Daar hebben we nu en de komende jaren de juiste mensen voor nodig. Goede, betrokken en resultaatgerichte medewerkers."

Werk is bijzonder

Bij Finance ProRail werken ongeveer 200 collega’s, op het hoofdkantoor in Utrecht en veelal vanuit huis. Dat doen ze op de afdelingen administratie, reporting & analyse, corporate, business en landelijke control. "Wat ProRail heel bijzonder maakt is dat het werk van Finance eigenlijk uit 2 delen bestaat. De ene helft werkt op dagelijkse operatie (logistiek, onderhoud en beheer). De andere helft op netwerk van de toekomst (projecten). Op die manier zorgen we dat de opgaven in onze ontwikkelagenda en onze projecten beheersbaar blijven."

Meer reizigers en vervoer

Een van de grote opgaven is dat ProRail in 2030 meer reizigers en goederen over het netwerk vervoert. "Om die ambitie waar te maken moet er heel wat gebeuren. Zoals de invoering van het nieuwe treinbeveiligingssysteem ERTMS. Dat betekent veel werk aan het spoor in een relatief korte tijd. Als bedrijf zetten we in op kortere doorlooptijden, lagere kosten en betere kwaliteit van werken." De afdeling Finance werkt hard en met trots mee om die ambitie waar te maken. "Ook hebben we zelf een opgave. We gaan meer datagestuurd werken. Daarnaast meer processen verbeteren en adviezen geven. Slimmer werken noem ik dat. Op die manier worden we de businesspartner van het bedrijf."

Grootste opdrachtgever

Met al die ontwikkelingen en veranderingen nu en in de toekomst, is het wel heel interessant om bij Finance te werken. "Dat is ook niet zo gek, want ProRail is een van de grootste opdrachtgevers van het land. In onze planning & controlcyclus staan onze reguliere producten. Daarnaast zijn er bijna 1.000 projecten, die financieel gemanaged moeten worden. Van een spooronderdoorgang ergens in een gebied tot een project als de Zuidas in Amsterdam. Dat is al een bedrijf op zich." Alle financiële afdelingen hebben hier dan ook mee te maken. "We zijn als het gaat om inzicht en beheersing de linking-pin van de hele organisatie. Echt, er gebeurt zoveel bij ProRail. Ook bij Finance. Dat maakt ons werk fantastisch. Het verveelt nooit. Samen gaan we elke dag vooruit.”