Diversiteit en inclusiviteit

Jezelf zijn werkt. Voel je thuis bij ProRail!

Het spoor is voor iedereen. Als beheerder van dat spoor staan wij dan ook midden in de samenleving. Een samenleving waarin iedereen unieke talenten, eigenschappen en vaardigheden heeft. Die verschillen maken ons sterker en krijgen bij ProRail volop de ruimte. Omdat wij geloven dat jezelf zijn werkt. Als je voor de volle 100% jezelf kunt zijn, dan presteer je beter, ben je creatiever en ervaar je meer werkgeluk. En daar worden we allemaal beter van. Daarom vinden wij het belangrijk dat jij je thuis voelt bij ProRail.

Het beste van jezelf laten zien

Je thuis voelen doe je in een inclusieve werkomgeving. Dit is een werkomgeving waar alle verschillen, zichtbaar en onzichtbaar, er mogen zijn en gezien en benut worden. Al onze 5.000 medewerkers dragen hierin hun eigen verantwoordelijkheid. Samen creëren we een prettige en sociaal veilige omgeving waarin iedereen zichzelf kan en mag laten zien. We creëren bewustwording, leren van elkaar, vragen feedback en durven uit onze comfortzone te stappen. Ook zorgen we voor faciliteiten die voor jou belangrijk zijn. Denk aan toegankelijke gebouwen, digitale systemen die iedereen kan gebruiken, een ruimte om te kolven of een ruimte om te bidden. Op die manier geven we elk talent de ruimte en zorgen we dat iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt.

Alle talenten zijn nodig


Om Nederland bereikbaar te houden en bij te dragen aan de mobiliteit, woningbouw en klimaat, zijn veel vakmensen nodig. Mensen met unieke talenten, eigenschappen en vaardigheden. Zo maken we met nieuwe inzichten en andere invalshoeken onze ambities waar. Daarom bieden we alle talentvolle mensen gelijke kansen. Dit doen we door buiten de kaders te kijken. We moedigen vrouwen aan om onze ICT-organisatie te versterken. We koppelen (voormalig) topsporters aan passende vacatures, zodat zij de stap kunnen maken naar een maatschappelijke carrière. En we helpen talentvolle mensen met een arbeidsbeperking, die nu nog een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook werken we samen met collega’s die rolmodel zijn voor toekomstige generaties. Rolmodellen waarin iedereen zich kan herkennen, want ieders talent is belangrijk om samen vooruit te komen.

Samen sterker met verschillende netwerken


Verhalen delen, ervaringen uitwisselen en elkaar aanmoedigen. Dat doen we met verschillende netwerken die gelijkgestemden een platform bieden om elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan en te leren van elkaar.  Zo is er Trainbow, het netwerk voor LHBTIQ+-medewerkers in de spoorsector. Ook hebben we netwerken voor vrouwen, jonge ProRailers, collega’s met een biculturele achtergrond en medewerkers met verminderd arbeidsvermogen door een beperking of chronische ziekte. Of wat dacht je van een netwerk voor iedereen die op zijn eigen manier omgaat met prikkels en informatie? Bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent of ADHD/ADD hebt. Neurodiversiteit noemen we dat.

Regelmatig organiseren we bijeenkomsten, activiteiten en evenementen om ons inclusieve vermogen verder te versterken. En uiteraard staan we stil bij nationale en internationale themadagen. Zo worden we ons steeds meer bewust van de verschillende onderwerpen op het gebied van diversiteit. En helpen we samen (onbewuste) vooroordelen, labels en uitsluiting de wereld uit!