Categorie: Leefomgeving juridische zaken en vastgoed

type: ProRailers

Brigit Soerel

Een baan met een grote diversiteit aan werkzaamheden, telkens nieuwe uitdagingen en contact met veel verschillende projectteams. Dat is de baan van Brigit in een notendop. Brigit is omgevingsmanager. Zij zorgt ervoor dat de juiste mensen aangehaakt zijn bij projecten en ze vertegenwoordigt de vakspecialisten in het projectteam. ‘Er kunnen allerlei vakspecialisten nodig zijn bij de uitvoer van een project. Van een bedrijfsjurist zoals Koos, tot een bommen- en granatenspecialist bij diepe ontgravingen.’

Projecten en omgevingsmanagement

Brigit vertegenwoordigt alle vakspecialisten binnen Leefomgeving, Juridische zaken en Vastgoed, die betrokken zijn bij bepaalde projecten. ‘Als een project aangekondigd wordt, dan vragen ze mij of ik vanuit Leefomgeving, Juridische zaken en Vastgoed mee wil kijken. Elk project is anders, dus ik kijk welke acties nodig zijn. Ik stel dan een team specialisten samen. Vervolgens stel ik een teamplan op. We werken vaak in opdracht van een gemeente of een provincie, dus we moeten kunnen verantwoorden hoeveel uur iemand ergens aan werkt. Als dat allemaal geregeld is, start het zogenaamde ‘kernproces’. Een project gaat namelijk door verschillende fases heen. Per fase leveren wij een effectrapportage op, waarin alle resultaten van de onderzoeken van onze vakspecialisten staan. Zo weten we precies wat de eisen zijn voor de partij die het project uiteindelijk gaat uitvoeren.’ Als omgevingsmanager bespreek je ook met stakeholders de gevolgen en effecten van het project. En probeer je zoveel als mogelijk verrassingen te voorkomen voor zowel die stakeholders als voor het project vanuit de omgeving. Brigit maakt als omgevingsmanager deel uit van het projectteam. Samen met het projectteam werk ze aan de realisatie van het project.

Een gevarieerde baan

De werkzaamheden van Brigit kun je makkelijk ‘gevarieerd’ noemen. Ze werkt veel in projectteams, waarmee ze, afhankelijk van de grootte van het project, veel contact heeft. Daarnaast zorgt ze ervoor dat de onderzoeken van de vakspecialisten op tijd afgerond worden. ‘Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen. Ik heb een projectondersteuner naast mij. Die persoon stuurt op deadlines.’ Het meewerken in projectteams doet Brigit vaak tot de realisatiefase, tenzij er ook nog omgevingswerk gedaan moet worden. ‘Dan zit het er voor ons op. Ik houd wel contact met de projectmanager, de eindverantwoordelijke voor het project, maar dat contact is dan veel minder intensief.’

Jubileum

Brigit werkt nu zo’n 8,5 jaar als omgevingsmanager, maar ze werkt al veel langer bij ProRail. Al ruim 25 jaar.' Ik studeerde 26 jaar geleden af. Ik behaalde toen mijn masterdiploma in Rechten. Ik vond juridisch werk heel leuk, maar na 7,5 jaar was ik toe aan iets nieuws. Ik werd toen procesleider milieu, waarbij ik opstelplaatsen onder mijn hoede kreeg. Ik regelde destijds ook milieuvergunningen. Ook dat was een heel diverse job, want ik had te maken met vervoerders en ontzettend veel afdelingen binnen ProRail. Dat heb ik ook een flinke tijd gedaan, tot de functie van omgevingsmanager voorbijkwam. Ik haal veel voldoening uit het verbinden van mensen, en dat is precies wat deze baan is. Daarnaast zijn mijn werkzaamheden heel divers. Ik werk aan zo’n 15 tot 20 projecten tegelijkertijd. Deze projecten verschillen allemaal in omvang, maar ook in welke fase ze zitten. Dat maakt deze baan leuk en vooral heel uitdagend!’

Wil je ook elke dag vooruit? Kies voor een carrière bij ProRail. Kijk op de website voor een vacature bij jou in de buurt.