Categorie: Finance

type: Het werk van...

Solveig van Hout-Kerkhof

Miljarden en miljoenen, dat is waar Solveig zich dagelijks mee bezig houdt. Als manager corporate control is ze bijna dagelijks in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over hoe het gaat op het spoor en het geld dat nodig is om het spoor goed te laten presteren. En dient jaarlijks een aanvraag in voor het behoud van het spoor. “We dragen bij aan het verkrijgen van voldoende financiële middelen van het Ministerie nu en in de toekomst. Zodat ProRail dagelijks 1.1 miljoen mensen kan voorzien van een betrouwbaar spoornetwerk."

Groeien

In de loop der jaren is Solveig haar team uitgebreid. “in totaal hebben 11 personen zich vanuit andere teams aangesloten bij ons team. In eerste instantie was dit voor iedereen soms even wennen, maar tegelijkertijd leuk om een nieuw hecht team te vormen. Door de werkzaamheden aan elkaar te verbinden, ontstaat er een breder beeld en kan de afdeling Finance een beter product leveren. Zoals het aanvragen van subsidies, die noodzakelijk zijn voor het beheer, onderhoud en de vervanging van het spoor en stations. Ons doel is om te laten zien wat ProRail doet met de belastinggelden en helpen zorgen dat het geld op de juiste manier wordt besteed. Wij als Nederlanders kunnen goed klagen over het Openbaar Vervoer. Maar ProRail staat nog altijd in de top 3 van best presterende spoorbedrijven in Europa. Wij kijken vooral ook hoe Zwitserland het doen. Op sommige onderwerpen staan wij op de 2e plek en op andere onderwerpen staat Zwitserland op de eerste of tweede plek..”

Solveig is aan het presenteren in een vergadering

Het Ministerie

Solveig werkt nauw samen met het Ministerie. Zij zijn onze opdrachtgever maar ook degene die zorgt voor het geld voor het spoor, onze 'bank' . Met dit geld zorgt ProRail dat wij het spoor op orde houden en mensen en spullen op tijd en veilig via het spoor kunnen reizen.. “Het contact met onze gesprekpartners bij het ministerie is prettig . Je merkt dat we samen op dezelfde manier kijken naar het belang van het spoor voor Nederland  en we ons samen  inzetten om te zorgen voor een goed werkend spoor in Nederland.

Politiek is ook een groot onderdeel van Solveig haar werk. Zo worden regelmatig Tweede Kamervragen beantwoord door haar afdeling. “De politieke dynamiek is heel interessant. Soms worden er in de politiek besluiten genomen die wij als ProRail anders zouden willen, bijvoorbeeld als er iets is gebeurd op het spoor of als er verkiezingen zijn. Als organisatie dienen wij hiermee om te gaan; dit is hoe het systeem werkt”.

“Het leukste aan mijn baan zijn de enthousiaste collega's en de diversiteit aan werkzaamheden. Ik zie het als een uitdaging taken aan te passen aan de voortdurende veranderingen in de organisatie en onze omgeving. De afdeling is breed, waardoor ik een goed overzicht heb van wat er in de organisatie speelt. Dat vind ik interessant en verveelt nooit.”

 

Solveig kijkt uit op Utrecht centraal

De integrale ontwikkel agenda

We hebben als ProRail al een goed beeld wat nodig is om ook over 10 jaar een goed spoor te hebben dat een alternatief is voor vervoer over de weg of zelfs reizen naar het buitenland. De integrale ontwikkelagenda geeft aan waar we de komende jaren in willen investeren in het spoor. Solveig en haar afdeling zitten aan tafel bij het beoordelen van investeringen om ProRail's ambities voor de mobiliteit van de toekomst te realiseren. Een van de ambities is 30% meer treinen in 2030. Daarbij kijken we ook naar wat er op ProRail afkomt aan ontwikkelingen vanuit Europa, of op het gebied van verduurzaming en klimaatverandering en hoe we als ProRail invloed op uit kunnen oefenen op politieke besluitvorming. De beoordeling van deze investeringen gebeurt vanuit verschillende perspectieven binnen ProRail. Zo zit er breed gezelschap aan tafel zoals collega’s van Assetmanagement, Stations, Mobiliteitsontwikkeling, Leefomgeving, etc.. “Met die verschillende perspectieven kun je een mooie afweging maken waarom ProRail juist iets wel of niet moet doen.”

De toekomst
“Ik zit al 10 jaar op deze plek en vind het nog steeds heel leuk. Ik houd wel van organisaties die zich zowel zakelijk als maatschappelijk inzetten. Dat is ook wat mij bij ProRail bindt. In de toekomst gun ik ons als ProRail dat we de ruimte krijgen in de politiek om het spoor een belangrijke positie te blijven geven in de mobiliteit van Nederland. En dat we slim omgaan met het geld wat wij hebben. Daar kunnen wij als Finance een hele belangrijke rol in blijven spelen. Waar wij als afdeling ook een belangrijke rol in kunnen spelen is ProRail helpen om een goede balans te vinden tussen wat nodig is voor onze taken en ambities op het gebied van duurzaamheid/ klimaat, betrouwbaarheid/ beschikbaarheid, veiligheid en de betaalbaarheid van het spoor. Klimaat blijft een belangrijk item en heeft directe impact op het spoor.”

Wil je net als Solveig elke dag vooruit? Kies voor een carrière bij ProRail. Bekijk hier de vacatures bij jou in de buurt. 

Solveig zit midden in een vergadering met collega's

Meer

  • Jesse is als cost engineer betrokken bij multidisciplinaire spoorprojecten. over Jesse van Sluis

  • Jacqueline zorgt dat elke euro goed besteed wordt. over Jacqueline Ibrahim

  • Door Way Fong werkt de portemonnee van ProRail ‘slimmer’. over Way Fong Lee