Categorie: Verkeersleiding

type: Succesmomenten

Goederenvervoer steeds beter en aantrekkelijker maken.

Ook als er gevaarlijke stoffen vervoerd worden.

Een veilig spoor

Bekijk: Een veilig spoor

Wist jij dat we elk jaar tonnen aan goederen vervoeren over het spoor? En dat 90% procent daarvan “normale” goederen zijn en 10% “gevaarlijke” stoffen? Dat is 2% van de totale vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water, spoor en buisleidingen. Al lijkt ons aandeel klein, het belang dat we deze stoffen op een veilige manier vervoeren is heel groot. Beter, veilig en aantrekkelijk spoorgoederenvervoer, daar doen we het voor. Weten hoe? Bekijk de video hiernaast en lees het verhaal hieronder.

Of ga direct naar vacatures

Situaties waar de meesten het liefst van weglopen, daar gaan onze incidentenbestrijders juist op af. Gelukkig gebeurt het maar heel weinig, maar als er een lek ontstaat in een wagon met chemische stoffen, worden deze giftige, verontreinigende of bijtende chemicaliën razendsnel door het team opgeruimd om schade én lange treinvertragingen te voorkomen. Hieronder lees je hoe onze experts dan doen en beleven.

Zo weinig mogelijk schade, dat is ons doel

Nigel - incidentenbestrijder

‘Een oplossing hebben wanneer anderen met de handen in het haar zitten, dát geeft me een kick. Mijn takenpakket is breed, maar het komt erop neer dat ik met mijn team incidenten op het spoor oplos en zorg dat treinen zo snel mogelijk weer kunnen rijden. Denk aan een omgevallen boom of een treinontsporing door overstekend wild. In gevallen waarbij er gevaarlijke stoffen uit een wagen ontsnappen, moeten we het lek zo snel mogelijk dichten. Gifgas in een container op een goederentrein mag bijvoorbeeld niet gaan lekken in de buurt van bewoond gebied. Ik word nu getraind voor het dragen van een gaspak, het zwaarste beschermingsmiddel. Dat is niet voor iedereen weggelegd, want als je niet rustig blijft, is je zuurstof snel op!’

‘De afwisseling en uitdaging maken dit werk zo mooi! Als team kunnen we een dolletje maken, maar als het menens is, gaat er een knop om. Daadkracht is dan heel belangrijk. Je móet het samen doen om misstappen te voorkomen. We gaan met z'n allen naar een incident toe en samen weer naar huis. Soms blijkt de situatie complexer of onveiliger te zijn dan je verwacht, maar onze expert gevaarlijke stoffen heeft altijd een oplossing. Als je dan samen weer veilig bent teruggekeerd, maakt mij dat trots!’

Mijn technische kennis komt goed van pas

Melvin - vakspecialist gevaarlijke stoffen

'Werken met gevaarlijke stoffen is divers en onvoorspelbaar. Je moet stressbestendig, technisch en zelfredzaam zijn. Geen dag is hetzelfde: vanochtend heb ik ploegleden trainingen gegeven over persoonlijke beschermingsmiddelen, morgen sta ik misschien met de jongens bij een incident. En die zijn allemaal verschillend, maar altijd moet ik weten wat er aan de hand is: wat voor wagon is het, waar staat hij, wat zit erin en waar zit het lek?

Als er een melding binnenkomt ga ik eerst de locatie van de wagon en de lekkage bekijken. De Officier van Dienst Rail geeft mij de laatste update over de situatie op het spoor en samen bepalen we welk deel wordt vrijgemaakt zodat de ploeg veilig kan werken. Ook instrueren we de overheidshulpdiensten. De ploegleider geef ik advies over persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen en volgende stappen.’

Bij complexe incidenten maak ik ter plekke een plan van aanpak met de hulpdiensten en begeleid ik het team dat aan de wagen sleutelt, in andere gevallen praat ik ze via een cameraverbinding door het incident heen. Ik zie meteen of een dop linksom, rechtsom of dichtgedraaid moet worden. Zo’n klus klaren, zeker een complex incident, is een mooie uitdaging. We kunnen elkaar blindelings vertrouwen, daarvoor steek ik beide handen in het vuur. Veel van mijn vakkennis kan ik ook inzetten bij mijn werk voor de vrijwillige brandweer, er zijn een hoop raakvlakken!’

Situatie lekkende ketelwagen onder controle

Een calamiteit goed begeleiden geeft energie!

Marco - officier van dienst rail

‘Tijdens een incident heb de algehele leiding. Achter de schermen zorg ik met de treinverkeersleiders dat overheidshulpdiensten en ons eigen incidentebestrijdingsteam veilig kunnen werken op het spoor. We bepalen waar toeleidende treinen wel en niet kunnen rijden, wie het lek dicht, of de bodem moet worden gesaneerd en hoe we de gevaarlijke stof vervoeren. De ploegleider houdt mij op de hoogte van de werkzaamheden, hoe lang het dichten gaat duren en geeft een seintje als ik actie moet ondernemen om de veiligheid te waarborgen. Is er een werkplan, houden we samen de doorlooptijd in de gaten. Als team doen we alles om schade te beperken. Voor mens, dier en milieu, maar ook voor de economie: een boot wacht niet op vertraagde containers met goederen en fabrieken kunnen zonder stoffen niet draaien.

In mijn functie moet je luisteren, doorvragen, aansturen, uitsluiten en beslissingen nemen vanuit een helikopterview. De verbinding maken tussen alle betrokkenen is het mooiste wat er is! Want als team heb je één doel: zo snel en veilig mogelijk het spoor weer teruggeven aan alle vervoerders, goederen én reizigers. Met z’n allen zorgen wij dat Nederland veilig kan reizen!’

Elke dag vooruit?
Kies voor een carrière bij ProRail.

Meer verhalen over goederenvervoer